Emisja

Ochrona środowiska dla firm

W ramach specjalistycznych usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia,
  • ekspertyzy usytuowania króćców pomiarowych,
  • bilanse LZO,
  • wstępne pomiary emisji zanieczyszczeń,
  • analizy jakości powietrza na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko,
  • okresowe pomiary emisji,
  • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
  • wykonywanie sprawozdań na potrzeby Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
  • inne, specjalistyczne usługi w zakresie ochrony atmosfery, w tym doradztwo inwestycyjne dla przemysłu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.