Outsourcing

Ochrona środowiska dla firm

Problemem w wielu przedsiębiorstwach jest niepełna wiedza na temat wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to również osobnych działów, które mają być odpowiedzialne za te kwestie.
Efektem tego jest narażanie przedsiębiorstwa na kary, które mogą sięgać nawet do 500 000zł.
Proponujemy naszym klientom pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Profesjonalne zarządzanie tym obszarem, umożliwi tym samym koncentrację na podstawowym celu Państwa działalności biznesowej. Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Współpraca z nami pozwoli Państwu skupić się na bieżącej działalności firmy i generować większe dochody. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas kontroli WIOŚ i UM.

Zgodność z przepisami

Na bieżąco śledzimy zmiany oraz interpretacje i orzeczenia dotyczące coraz bardziej złożonych przepisów prawa ochrony środowiska. Realizując usługi dla innych naszych klientów spotykamy się z wieloma nietypowymi problemami, a wynikające stąd doświadczenie i wiedza są gromadzone i wykorzystywane jako nasza najlepsza praktyka. Pomagamy w ten sposób klientom bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wobec urzędów. 

Ograniczenie ryzyka

Prowadzenie zagadnień ochrony środowiska wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich zasobów operacyjnych (informatycznych, osobowych), ciągłości obsługi oraz zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa. Ryzyka operacyjne, prawne i finansowe są zatem relatywnie wysokie. Zlecenie usługi outsourcingu wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala na efektywne ograniczenie ryzyka.

Efektywność rozwiązania

Z upływem czasu, w wyniku procesów rozwojowych w Firmie zmieniają się również oddziaływania na środowisko, a zatem i wymagania przedsiębiorstwa. Może być to związane z uruchomieniem nowych instalacji i technologii, otwieraniem kolejnych oddziałów, nabyciem innych przedsiębiorstw. Bez względu na powód, współpraca z zewnętrznym dostawcą usług pozwala na elastyczne dostosowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, umożliwia szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technicznej bez konieczności zatrudniania pracowników i budowania nowych kompetencji.

Ograniczenie kosztów

Wspólne korzystanie przez wielu klientów z zasobów dostawcy usługi jest bardzo efektywnym rozwiązaniem pod względem kosztowym, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż nie wymaga bez potrzeby zatrudniania własnych pracowników. To również możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody reorganizacji Firmy.

Strona nie korzysta
z plików Cookies.