Pomiary

Ochrona środowiska dla firm

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji.

Strona nie korzysta
z plików Cookies.