Woda/Ścieki

Ochrona środowiska dla firm

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, na przykład odprowadzania wód opadowych i roztopowych czy budowę drenażu rozsączającego.

Pozwolenie wodnoprawne może być wymagane już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, będzie również wymagane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Jakie operaty wodnoprawne wykonujemy?

  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (np. studni chłonnej),
  • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
  • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych,
  • operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • inne.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.