Woda/Ścieki

Ochrona środowiska dla firm

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, na przykład odprowadzania wód opadowych i roztopowych czy budowę drenażu rozsączającego.

Strona nie korzysta
z plików Cookies.